اسباب بازی فیگور گاومیش مدل 16021W
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16021W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:20.5CM H:11,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش وضربه وضعیت حفاظت :در معرض خطر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسباب بازی فیگور مار شرقی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16068 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:14,8CM H:6,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: حداقل نگرانی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسباب بازی فیگور پلنگ برفی نر
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16026W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:24,8CM H :8,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: در معرض خطر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسباب بازی فیگور کوالا مدل 16107W
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16107W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:11,5CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش وضربه وضعیت حفاظت:کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل پروتوسراتوپس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16004D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25.5 CM H:9CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل براچیو ساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16118D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:52 CM H:33.5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: غرب کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل تریسراپتوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16117 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:45CM H:17,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل استیگوساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16114 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:24,5CM H:12,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل ولوسیساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16113 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:22,3CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: آرژانتین

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل تریسراتوپس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16112 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:23,8CM H:11,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل تیراناساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16111 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:32,5CM H:14,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه ومحا تولد: شمال غرب آمریکا

ناموجود

اسباب بازی فیگور گوزن شمالی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16108W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19CM H:16CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور کوآلا
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16107W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:11,5CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور نهنگ سیاه
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16099 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:30,5CM H:10CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور قورباغه مدل درختی چشم قرمز
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16097W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:11CM H:7,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور جغد بزرگ شاخدار
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16096W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:10,5CM H:12CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور فیل دریایی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16094 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:21,6CM H:6,6CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت:آسیب پذیر

ناموجود

اسباب بازی فیگور نهنگ سفید
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16091 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:22CM H:14CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: نزدیک تهدید

ناموجود

اسباب بازی فیگور سگ پودل سفید
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16086 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:13,5CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل زندگی: بلژیک

ناموجود

اسباب بازی فیگور سگ پودل قهوه ای
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16080 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:14CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل زندگی: فرانسه

ناموجود

اسباب بازی فیگور زرافه شمالی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16078 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25CM H:22CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین مشکل

ناموجود

اسباب بازی فیگور ماموت پشمالو
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16074 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:28CM H:13, 5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تول: سیبری(آلاسکا)

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل بریچیو سریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16073 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:32,5CM H:18,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: شرق کلارادو

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل مجنگسریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16072 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25,5CM H:14,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: شمال ماداگاسکار

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل کارشادونوسوریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16071 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:18CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: مراکش

ناموجود

اسباب بازی فیگور تمساح ماقبل تاریخ
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16069 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:29CM H:6,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور شاه پنگوئن
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16070 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:15CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: حداقل نگرانی

ناموجود

اسباب بازی فیگور عقاب طاس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16067 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:15,5CM H:15,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور گرگ خاکستری
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16066 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: حداقل نگرانی

ناموجود

اسباب بازی فیگور راکون
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16064W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:10,5CM H:10CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: کمترین تهدید

ناموجود

اسباب بازی فیگور سگ بولداگ
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16063 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:17,5CM H:10,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه سگ انگلستانی

ناموجود

اسباب بازی فیگور سگ شکاری طلایی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16062 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19CM H:13,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه سگ اسکاتلندی

ناموجود

اسباب بازی فیگور گاو شیر ده آلمانی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16060 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:18CM H:11,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: هلند

ناموجود

اسباب بازی فیگور کانگورو قرمز
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16058 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:21, 5CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: آسیب پذیر

ناموجود

اسباب بازی فیگور کرگدن سیاه
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16057 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19, 5CM H:9,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش وضربه وضعیت حفاظت: بسیار خطر ناک است

ناموجود

اسباب بازی فیگور خرس آمریکایی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16055W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19, 8CM H:10,2CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت :حداقل نگرانی

ناموجود

اسباب بازی فیگور شیر ماده همراه بچه
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16054W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:14,2CM H:6CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: آسیب پذیر

ناموجود

اسباب بازی فیگور ببر بنگال
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16052W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:26CM H:10,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت :در معرض خطر

ناموجود

اسباب بازی فیگور فیل آفریقایی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16050W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25,5CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش وضربه وضعیت حفاظت: آسیب پذیر

ناموجود

اسباب بازی فیگور شیر
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16049W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:23,5CM H:12CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش وضربه وضعیت حفاظت:آسیب پذیر

ناموجود

اسباب بازی فیگور فوک آبی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16048S - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:20,5CM H:4,8CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور پلنگ سیاه
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16045W - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:14,8 CM H:11CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: نزدیک تهدید

ناموجود

اسباب بازی فیگور لاک پشت دریایی
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16042S - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:25,5CM H:7,2CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه وضعیت حفاظت: آسیب پذیر

ناموجود

اسباب بازی فیگور ایگوانای سبز
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16041 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:51CM H:12,5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل ترانادان
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16040 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:67,5CM H:40CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد :غرب کانزاس

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل بالدار بی دندان
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16038D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:19 CM H:16CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: تگزاس

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور مدل الوساریوس
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16033 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:20CM H:13CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه محل تولد: بریتانیا

ناموجود

اسباب بازی فیگور دایناسور ایگون
Requr

مشخصات فنی کد کالـا : 16031D - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : L:23CM H:11, 5CM - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دستی مقاوم در برابر خش و ضربه

ناموجود

footer-top