فیگور اسب نر شاه بلوطی برند MOJO کد 387084
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387084 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 12*4*13 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب نر عربی برند MOJO کد 387069
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387069 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 12*4*13 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب لیپیزنر برند MOJO کد 387074
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387074 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 14*3*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب کوارتر بن اسکین برند MOJO کد 387121
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387121 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 10*4*17 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور کره اسب برند MOJO کد 387232
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387232 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*3*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور کره اسب تینکر برند MOJO کد 387219
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387219 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*3*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور گربه نشسته سیاه و سفید برند MOJO کد 387371
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387371 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*3*5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور گربه سیاه و سفید خوابیده برند MOJO کد 387367
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387367 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*4*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور کانگورو استرالیا برند MOJO کد 381010
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381010 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 10*4*12 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور گوریل پشت نقره ای نر برند MOJO کد 381003
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381003 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*5*9 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور میمون کاکل دار برند MOJO کد 387182
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387182 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*4*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور بچه فیل آفریقایی برند MOJO کد 387190
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387190 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 5*3*9 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور فیل آفریقایی برند MOJO کد 381005
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381005 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 13*6*18 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور زرافه نر برند MOJO کد 381008
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381008 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 17*6*13 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه زرافه برند MOJO کد 381034
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381034 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*4*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور زرافه ماده برند MOJO کد 381033
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381033 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 12*4*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور شاخ بلند شبدیز برند MOJO کد 387145
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387145 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*3*11 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور گورکن نر برند MOJO کد 387181
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387181 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*2*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور ببر برفی برند MOJO کد 387243
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387243 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*4*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور چیتا ماده با بچه برند MOJO کد 387167
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387167 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*3*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور قورباغه سمی برند MOJO کد 381016
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381016 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 2*5*5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

اکشن فیگور تانوس مدل E0572
متفرقه

مشخصات فنی کد کالـا : E0572 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 30*8*16 cm - دیگر ویژگی ها : قابلیت حرکت دست ها و پا ها و سر عروسک - بسته بندی جعبه ای

۵۸۰,۰۰۰ تومان

اکشن فیگور هالک باستر مدل 62142
متفرقه

مشخصات فنی کد کالـا : 62142 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 30*16*8 CM - دیگر ویژگی ها : دارای مفصل های متحرک در دست ها و پاها و همچنین قابلیت چرخش سر به اطراف - بسته بندی جعبه ای

۶۱۰,۰۰۰ تومان

عروسک طرح بازلایتر مدل EJ889
متفرقه

مشخصات فنی کد کالـا : EJ889 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : CM 28*12*28 - باتری خور - چراغ دار - موزیکال

۴۵۰,۰۰۰ تومان

فیگور دلفین MOJO کد 387118
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387118 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 13 × 5 × 5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور کوسه سیاه MOJO کد 387357
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387357 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 16 × 8 × 4.5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور گربه سفید لمیده MOJO کد 387368
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387368 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*4*4 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه شیر ایستاده MOJO کد 387011
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387011 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*2*5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازی فکری راز جنگل
متفرقه

مشخصات کلی رده سنی : 3 سال به بالا - تعداد بازیکن : 2 تا 4 نفره - سایر ویژگی ها : بازی کارتی , بازی حافظه , بازی فکری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسباب بازی پیانو با صندلی و میکروفن مدل 1504A (صورتی)
متفرقه

مشخصات فنی کد کالـا : 1504A - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : cm 40*50 - باتری خور - چراغ دار - موزیکال

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اسباب بازی پیانو با صندلی و میکروفن مدل 1504A (سفید)
متفرقه

مشخصات فنی کد کالـا : 1504A - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : cm 40*50 - باتری خور - چراغ دار - موزیکال

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

فیگور بوفالو MOJO کد 387111
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387111 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 14*4*7 - دیگر ویژگی ها : مستحکم در برابر ضربه-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور رتیل قرمز MOJO کد 387213
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387213 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*7*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور بچه کرگردن MOJO کد 387247
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387247 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 3*6*4 - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-مستحکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب پونی شتلند MOJO کد 387231
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387231 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*3*7 - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-مستحکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور مرغ MOJO کد 387053
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387053 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 5*3*4 - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب شایر MOJO کد 387399
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387399 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*8*4 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور سگ شیبا اینو MOJO کد 387140
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387140 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*3*6 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

اسباب بازی ست ابزار نجاری مدل 8014
workbench

مشخصات فنی کد کالـا : 8014 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : CM 23*17*26 - اقلام همراه : شامل 46 قطعه شامل یک میز کار، یک کلاه ایمنی، یک اره، یک انبردست، یک کاردک، یک چکش، یک پیچ‌گوشتی، مقداری پیچ و مهره و .... - دیگر ویژگی ها : قابل شست‌ و شو

۶۴۰,۰۰۰ تومان

فیگور تیرکس MOJO کد 387379
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387379 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 20*5*10 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۶۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور بچه ببر سفید نشسته MOJO کد 387015
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387015 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*3*2 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور وال MOJO کد 387119
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387119 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 26 × 5 × 12 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۵۴۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه خرس قطبی نشسته MOJO کد 387021
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387021 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*4*4 - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه خرس قطبی MOJO کد 387020
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387020 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*4*4 - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب بال دار MOJO کد 387289
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387289 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11 ×6 × 4 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور تریسراتوپس برند MOJO کد 387364
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387364 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*8*21 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور تریسراتوپس برند MOJO کد 381017
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381017 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*6*17 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور استگسوروس برند MOJO کد 387228
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387228 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 10*5*20 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

footer-top