فیگور دانکلوستیوس برند MOJO کد 387374
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387374 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*7*19 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور ولاسرپتور برند MOJO کد 381022
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381022 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*3*10 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بازی فکری راز جنگل کیفی
متفرقه

مشخصات کلی رده سنی : 3 سال به بالا - تعداد بازیکن : 2 تا 4 نفره

فیگور پرنسس سفید MOJO کد 386507
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 386507 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 5*4*10 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو- - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور مادر و بچه سرخ پوست برند MOJO کد 386502
mojo fun

مشخصات فنی کد کالا : 386502 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*3*2 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور رییس قبیله سرخ پوست برند MOJO کد 386501
mojo fun

مشخصات فنی کد کالا : 386501 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*4*2 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور مرد قانون برند MOJO کد 386505
mojo fun

مشخصات فنی کد کالا : 386505 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*4*3 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور کابوی کمند به دست برند MOJO کد 386504
mojo fun

مشخصات فنی کد کالا : 386504 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*5*4 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه زرافه MOJO کد 387007
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387007 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*3*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه گورخر MOJO کد 387016
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387016 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*2*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور گیگانوتوسوروس برند MOJO کد 381013
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381013 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 15*15*32 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۹۸۰,۰۰۰ تومان

فیگور فیل فرسوده MOJO کد 387154
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387154 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 19*6*11 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۵۴۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه ماموت MOJO کد 387050
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387050 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 10*5*7 - دیگر ویژگی ها : مستحکم در برابر ضربه-رنگ آمیزی دقیق توسط فناوری نانو و توسط افراد حرفه ای-درج نام و سال تولید فیگور زیر شکم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور کوسه بول MOJO کد 387270
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387270 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 18*5*7 - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور کوسه نهنگ MOJO کد 387278
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387278 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 22 × 10 × 5.5 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۶۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور کوسه نر MOJO کد 387355
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387355 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 18 × 9 × 6 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور پارازارولوفوس MOJO کد 387045
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387045 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 15 × 5 × 8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور ولاسیرپتر ایستاده MOJO کد 381027
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381027 - گروه سنی : 6+ سال - ابعاد : 8*5*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور نهنگ قاتل اورکا برند MOJO کد 387276
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387276 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*9*22 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۵۴۰,۰۰۰ تومان

فیگور کوسه سفید برند MOJO کد 381012
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381012 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*8*19 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور کوسه سفید برند MOJO کد 387279
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387279 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*10*20 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۵۴۰,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور انکلوسوروس برند MOJO کد 381025
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381025 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*7*19 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور تراپیوناتوس برند MOJO کد 387375
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387375 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*8*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور منچوروسوروس برند MOJO کد 381024
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381024 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*7*25 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۶۷۵,۰۰۰ تومان

فیگور دایناسور الوزاروس برند MOJO کد 387274
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387274 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*7*21 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب هانور برند MOJO کد 381018
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381018 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*3*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور کره اسب یونیکورن mojo کد 387360
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387360 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 10*2*8

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور پرنسس صورتی MOJO کد 386508
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 386508 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 6*8*11 - دیگر ویژگی ها : مستحکم-رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو- - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب شاخدار سفید MOJO کد 387297
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387297 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 12*8*19 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۳۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور بچه گوسفند ایستاده MOJO کد 387098
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387098 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 5*2*6 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه - تعداد در بسته (تعداد قطعات) : 1 عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور بره نشسته برند MOJO کد 387099
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387099 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 3*4*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور بز نر برند MOJO کد 387077
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387077 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 10*3*11 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور گوسفند صورت سیاه برند MOJO کد 387058
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387058 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 7*3*10 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور گاو شاخ دراز تگزاس برند MOJO کد 387222
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387222 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*6*13 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور گوساله ایستاده نیوجرسی برند MOJO کد 387147
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387147 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*3*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور گاو هایلند برند MOJO کد 387199
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387199 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*8*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور گوساله نشسته نیوجرسی برند MOJO کد 387144
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387144 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 4*3*6 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور گاو جرسی برند MOJO کد 387117
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387117 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*4*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور گوساله هایلند برند MOJO کد 387202
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387202 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 5*2*7 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب برند MOJO کد 387281
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387281 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*5*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب بار کشی اسکاتلندی برند MOJO کد 387085
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387085 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*4*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب قهوه ای کلایدزدیل برند MOJO کد 387070
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387070 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*4*15 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب سافک برند MOJO کد 387196
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387196 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*3*11 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیگور اسب وحشی سیاه برند MOJO کد 387359
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387359 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*4*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب مورگان برند MOJO کد 387395
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387395 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*3*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب مورگان برند MOJO کد 381021
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381021 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 9*3*14 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور اسب پیرشیرون برند MOJO کد 387396
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 387396 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 11*4*12 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیگور کره اسب هانور برند MOJO کد 381000
mojo fun

مشخصات فنی کد کالـا : 381000 - گروه سنی : 3+ سال - ابعاد : 8*3*8 cm - دیگر ویژگی ها : رنگ آمیزی دقیق با استفاده از فناوری نانو توسط دست-ساختار مستحکم در برابر ضربه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

footer-top